E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Odraščanje in mi

S programom Odraščanje in mi mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov. Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Pri izvajanju delavnic se osredotočamo na psihosocialno problematiko – v manjših skupinah obravnavamo položaj in vlogo mladih v družbi, njihove težave in izzive, ki nastopijo predvsem v obdobju med otroštvom in odraslostjo.

Program je metodološko izdelan in spodbuja mlade, da spregovorijo o problemih zasvojenosti (uporabe nelegalnih in legalnih drog, alkohola…), motenj hranjenja, o vprašanjih povezanih s spolnostjo (vrsta zaščite, spolno prenosljive bolezni ipd), o partnerskih odnosih, o družini, o nasilju, o težavah v medosebnih odnosih in o problemih odraščanja socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganih vedenj mladostnikov.

Preventivne delavnice so namenjene učenkam in učencem sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol ter dijakom in dijakinjam 1. letnikov srednjih šol.

Datumi in termini izvajanja delavnic v MOL:

Datum posamezne izvedbe Posamezna ciljna skupina
21.1.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.g
22.1.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.c
24.1.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.f
28.1.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.a
31.1.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.d
10.2.2020 Učenci OŠ Vita Kraigherja 8.a 
14.2.2020 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.a, b,c
15.2.2020 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.d,e,f
24.2.2020 Učenci OŠ Vita Kraigherja 9. a in b
25.2.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.e
13.3.2020 Dijaki  Srednje ekonomske šole Ljubljana 1.b
11.6.20200 Učenci OŠ Hinka Smrekarja 9.a  in 9.b razred
19.6.20200 Učenci OŠ Hinka Smrekarja 8.a  in 8.b razred
15.9.2020 Dijaki Gimnazije Šiška 1.e
15.9.2020 Dijaki Gimnazije Šiška 1.a
17.9.2020 Dijaki Gimnazije Šiška 1.b
17.9.2020 Dijaki Gimnazije Šiška 1.c
24.9.2020 Učenci OŠ Vižmarje - Brod 9.a
24.9.2020 Učenci OŠ Vižmarje - Brod 9.b
24.9.2020 Učenci OŠ Vižmarje - Brod 9.c
1.10.2020 Učenci  OŠ Franca Rozmana Staneta 7.a
2.10.2020 Učenci  OŠ Franca Rozmana Staneta 7.b
12.10.2020 Učenci OŠ Riharda Jakopiča 8.a
13.10.2020 Učenci OŠ Riharda Jakopiča 8.b
14.10.2020 Učenci OŠ Riharda Jakopiča 8.c
20.10.2020 Učenci OŠ Koseze 8.a
20.10.2020 Učenci OŠ Koseze 8.b
20.10.2020 Učenci OŠ Koseze 8.c
21.10.2020 Učenci  OŠ n. h. Maksa Pečarja 8.a
21.10.2020 Dijaki Gimnazije Moste 1.a
22.10.2020 Učenci OŠ n. h. Maksa Pečarja 8.b
4.11.2020 Učenci OŠ n. h. Maksa Pečarja 8.c
5.11.2020 Učenci OŠ n. h. Maksa Pečarja 8.d
11.11.2020 Dijaki Gimnazije Moste 1.b
18.11.2020 Dijaki Gimnazije Moste 1.c
25.11.2020 Dijaki Gimnazije Moste 1.d
8.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 8.a
8.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 8.b
9.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 8.c
9.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 8.d
10.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 9.a
10.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 9.b
11.12.2020 Učenci  OŠ Valentina Vodnika 9.c

Izvajalci programa: 

Matjaž Medvešek, Tanja Novaković, Maruša Močnik, Blažka Rupnik, Špela Dolenc, Eva Ločniškar, Sara Šabec, Sara Zvoljenk

Program podpira in sofinancira:

mddsz Program podpirata in sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter

mol Mestna občina Ljubljana