E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Odraščanje in mi

S programom Odraščanje in mi mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov. Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Pri izvajanju delavnic se osredotočamo na psihosocialno problematiko – v manjših skupinah obravnavamo položaj in vlogo mladih v družbi, njihove težave in izzive, ki nastopijo predvsem v obdobju med otroštvom in odraslostjo.

Program je metodološko izdelan in spodbuja mlade, da spregovorijo o problemih zasvojenosti (uporabe nelegalnih in legalnih drog, alkohola…), motenj hranjenja, o vprašanjih povezanih s spolnostjo (vrsta zaščite, spolno prenosljive bolezni ipd), o partnerskih odnosih, o družini, o nasilju, o težavah v medosebnih odnosih in o problemih odraščanja socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganih vedenj mladostnikov.

Preventivne delavnice so namenjene učenkam in učencem osmih in devetih razredov osnovnih šol ter dijakom in dijakinjam srednjih šol. Delavnice se v posameznem razredu izvajajo enkrat letno.

Datumi in termini izvajanja delavnic v MOL:

Datum posamezne izvedbe

Posamezna ciljna skupina

4.1.2017 OŠ Ledina
11.1.2017 OŠ Ledina
13.1.2017 OŠ Vižmarje Brod
1.2.2017 OŠ Koseze
22.2.2017 Gimnazije Jožeta Plečnika
23.2.2017 OŠ Oskarja Kovačiča
24.2.2017 OŠ Oskarja Kovačiča
20.3.2017 OŠ Vita Kraigherja
27.3.2017 OŠ Vita Kraigherja
4.5.2017 OŠ Miška Kranjca
8.5.2017 OŠ Vodmat
10.5.2017 OŠ Miška Kranjca
12.6.2017 OŠ Hinka Smrekarja
13.6.2017 OŠ Spodnja Šiška
14.6.2017 OŠ Spodnja Šiška
21.6.2017 OŠ Hinka Smrekarja
21.9.2017 OŠ Šmartno pod Šmarno goro
4.10.2017 OŠ Franca Rozmana Staneta
5.10.2017 OŠ Riharda Jakopiča
6.10.2017 OŠ N.h. Maksa Pečarja
9.10.2017 OŠ N.h. Maksa Pečarja
10.10.2017 OŠ N.h. Maksa Pečarja
11.10.2017  OŠ Riharda Jakopiča
12.10.2017  OŠ Riharda Jakopiča
23.11.2017 OŠ Toneta Čufarja

Izvajalci programa: Tanja Novaković, Matjaž Medvešek, Tjaša Strle, Krobat Špela, Lea Lah, Miša Hrib, Andreja Erman, Sabina Špitalar in Maruša Jarc

Program podpira in sofinancira:

mddsz Program podpirata in sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter

mol Mestna občina Ljubljana