MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Informiranje in svetovanje

Namen in cilji programa

Namen programa je zagotoviti vsem mladim kvalitetne informacije v skladu z Listino informiranja in svetovanja za mlade ter Načeli spletnega informiranja za mlade. Pri tem si prizadevamo vključiti mlade v procese vrstniškega informiranja in jih ozavestiti, da uveljavijo pravico do informacij.

Zavod MISSS je član mednarodnih in domačih mrež na področju razvoja informiranja in posredovanja informacij za mlade in to ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency), Use It Europe (Informacije za mlade popotnike) in L’MIT (Ljubljanska mreža informativnih točk za mlade). Kot partnet nacionalnega Centra za varnejši internet skrbimo za osveščanje mladih na področju uporabe sodobnih tehnologij.

Izvajalci programa

Program od leta 1995 izvajajo usposobljeni strokovnjaki, mladi sodelavci ter prostovoljci z večletnimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela.

Načela izvajanja programa

Vse aktivnosti v programu izvajamo skladno z načeli Evropske listine o informiranju in svetovanju mladim ter z načeli Evropske listine za spletno informiranje mladih, sprejetih s strani mednarodne agencije ERYICA ter tudi z merili in standardi opredeljenimi v Konceptu informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji, ki smo ga na podlagi odprte metode koordinacije izdelali leta 2003.

Mednarodno sodelovanje

  • Članstvo v Evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) od leta 1995.
  • Predsedovanje Evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) v obdobju 2003 – 2006.
  • Članstvo v upravnem odboru Evropske agencije za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) v obdobju 2010 – 2012.
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih na področju mladinskega informativnega dela, ki jih kot primere dobrih praks prenašamo v slovenski mladinski prostor. 

Dodana vrednost programa

Program pomembno prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji na evropskem nivoju. Prav tako spodbuja povečanje dostopa mladih do informacij ter tako omogoča večjo participacijo mladih v družbi.

Kontakt: Matjaž Medvešek, direktor
Elektronski naslov: matjaz@misss.org  

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top