MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Obvezne izbirne vsebine

Srednješolci pridružite se nam in obvezne izbirne vsebine opravite v obliki prostovoljnega dela v dnevnem centru.

Cilji programa

Glavni cilj prostovoljnega dela v dnevnem centru je, da prostovoljec z otroki v centru naveže prijateljski stik, jim pomaga pri šolskem delu, jim je v oporo in z njimi kvalitetno preživi prosti čas.  Otroku je pomočnik pri razreševanju težav in skupaj z njim v konkretnih življenjskih situacijah išče boljše rešitve.

Konkretneje prostovoljci nudijo pomoč v obliki:

 • pomoči pri šolskem delu;
 • podpore depriviligiranemu otroku;
 • razvijanja občutka solidarnosti in medsebojne pomoči;
 • učenja uspešnega reševanja konfliktov;
 • skupnega iskanja rešitev v konkretni situaciji
 • spodbujanje čim bolj uspešnih oblik vedenja.

Način, čas in kraj izvajanja

Program traja eno šolsko leto. Prostovoljec je vključen v program enkrat tedensko po 2 uri oz. po dogovoru (med počitnicami). Ciljna populacija: otroci in mladostniki od 7 do 14 let.

Dijak/inja bo vključen/a v naslednje aktivnosti – pomoč v dnevnem centru za otroke in mladostnike in individualno delo z uporabniki:

Preživljanje prostega časa z uporabniki: igranje družabnih iger, branje pravljic

 • Učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah
 • Nudenje podpore in pomoči (pogovori, druženje)
 • Pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti:
  ŠPORTNO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI, BRALNE AKTIVNOSTI, USTVARJALNE DELAVNICE, … 

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top