MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Dnevni center za otroke in mladostnike

Skupaj v skupnosti je socialnovarstveni program namenjen otrokom, mladim in njihovim družinam. Program sestavljajo različne aktivnosti, ki so usmerjene v posameznika, skupinsko in skupnostno delo. Center je prostor, kjer mladim nudimo kakovostno preživljanje prostega časa in odgovarjamo na njihove potrebe in želje. 

Namen dnevnega centra je omogočiti otrokom in mladostnikom kakovostno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju v družbi s sovrstnikom s cilji širjenja socialne mreže uporabnikov, vključevanja v lokalno okolje in učenja potrebnih veščin za kasnejše odraslo obdobje.

V centru otrokom nudimo učno pomoč, podporo pri reševanju težav ter prijeten prostor za preživljanje prostega čas z vrstniki ali sodelavci centra. Poleg rednih tedenskih organiziranih aktivnostih izvajamo delavnice tudi v času šolskih počitnic.

Za več informacij je na voljo spletna stran: http://skupajvskupnosti.si/ 
Kontakt: dnevni.center@skupajvskupnosti.si

Program podpira in sofinancira: 

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top