MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Usposabljanje prostovoljcev

Na Zavodu MISSS poteka prostovoljno delo že od vsega začetka oz. že pred ustanovitvijo zavoda. Leta 1988 je ustanovitelj zavoda začel z organiziranjem prostovoljnega dela v Ljubljani v obliki tedenskih srečevanj s prostovoljci in prostovoljkami. Namen je bil izvajanje programov v podporo družinam, zmanjševanju tveganih vedenj med mladimi in preprečevanju socialne izključenosti. Prostovoljsko delo je že od same ustanovitve zavoda  temeljna dejavnost, s pomočjo katere smo razvijali razvejan in sistem preventivnega dela v skupnosti in na podlagi tega imamo priznan status organizacije, ki deluje v javnem interesu. Pole tega je zavod na podlagi desetletnih izkušenj razvil sistem praktičnega izobraževanja in usposabljana študentk in študentov.    

Prostovoljci na zavodu dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Vsako leto je vključenih večje število prostovoljcev, ki prispevajo k kvalitetnejši izvedbi programov.

Posamezniki, ki se odločijo za sodelovanje v obliki prostovoljnega dela  se udeležujejo različnih izobraževanj, dvodnevnega usposabljanja,  mesečnih tematskih izobraževanj ter rednih mentorskih sestankov.

Udeleženci na usposabljanju pridobijo strokovna znanja in veščine, ki jim pomagajo pri delu s ciljno skupino. Poleg pridobivanja novih znanj je usposabljanje namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in praktičnih znanj. Udeleženci tako pridobijo prijetno izkušnjo učenja v sproščeni klimi.

Za prostovoljce organiziramo redne intervizijske sestanke. Skupinska srečanja prostovoljcev potekajo 2 x mesečno oziroma po potrebi. Namen sestankov je nudenje podpore in iskanje ustreznih rešitev pri delu, pogovor o uspehih in razvijanje uspešnejših oblik prostovoljnega dela.

Pomoč in podporo jim nudi mentor MISSS-a in drugi prostovoljci, ki so vsakokrat udeleženi na sestanku srečanja. Prostovoljcem nudimo tudi individualno po-moč.

Mladi v programu pridobivajo izkušnje, širijo socialno mrežo, krepijo lastne kompetence ter povečujejo svoje zaposlitvene možnosti. Informiramo jih o možnostih nadaljnjega sodelovanja, zaposlovanja, jim omogočamo opravljanje študijske prakse in jih spodbujamo za vključevanje v aktivistične kampanje.


Vse aktivnosti so za uporabnike programa brezplačne. Vsi mladi, ki bi se nam želeli priključiti kot prostovoljci in pridobiti nova znanja in izkušnje, lepo vabljeni.

Kontakt: Marija Vrhovnik, univ.dipl.soc
Elektronski naslov: preventiva@misss.org

Program podpira in sofinancira: 

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top