E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu
 • Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti

  poletne pocitnice
 • Računalniška programska oprema pod ugodnimi pogoji za nevladne organizacije in knjižnice - TechSoup Slovenija

  logo sl web11-promo sl-ae0a7f4fababfdc9
 • Računalniška strojna oprema pod ugodnimi pogoji za nevladne organizacije in knjižnice - Recosi

  recosi logo2 720x150Recosi IMG 4149 1
 • Center za varnejši internet - Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si

  logo safe.siDelavnica OSobDravinjiSlovenskeKonjice 2017
 • Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1

  Logo ESS 
  "Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada"

MISSS

Zavod MISSS (Mladinsko  informativno svetovalno središče Slovenije) je zasebni zavod, zato lahko zoper delo posameznega strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽITE UGOVOR na SOCIALNO ZBORNICO SLOVENIJE, ki bo tudi preizkusila ugovor in določila, kaj naj se ukrene:

Naslov:

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
Koseška cesta 8
1000 Ljubljana
 

Zakon o socialnem varstvu (ZSV – Uradni list RS, št. 3/07) v 94. členu navaja, da če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo lahko zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽI UGOVOR pri svetu socialnega varstva, zoper opravljeno storitev zasebnika pa na socialno zbornico.

Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

Svet socialno varstvenega zavoda oziroma socialna zbornica preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora.

Na podlagi 5. točke 77. člena in 60. a člena ZSV je skupščina Socialne zbornice Slovenije dne 19.09.2003 sprejela PRAVILNIK O REŠEVANJU UGOVOROV ZOPER OPRAVLJENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZASEBNIKOV. V 8. členu pravilnik navaja, da se kot ugovor šteje vsak pisni akt, ki vsebuje pritožbo, prijavo in druga sporočila, iz katerih je razvidno nestrinjanje upravičenca z opravljeno socialno varstveno storitvijo zasebnika.

Ugovor je popoln, če vsebuje:

-          ime in priimek, rojstne podatke, naslov in podpis upravičenca
-          ime in naslov izvajalca ter opis in vrsto storitve, na katero upravičenec ugovarja
-          navedbo dejstev in argumentov ugovora
 

Ugovor lahko vsebuje tudi predlog morebitnih ukrepov zbornice.