MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Odraščanje in mi

S programom Odraščanje in mi mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov. Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Pri izvajanju delavnic se osredotočamo na psihosocialno problematiko – v manjših skupinah obravnavamo položaj in vlogo mladih v družbi, njihove težave in izzive, ki nastopijo predvsem v obdobju med otroštvom in odraslostjo.

Program je metodološko izdelan in spodbuja mlade, da spregovorijo o problemih zasvojenosti (uporabe nelegalnih in legalnih drog, alkohola…), motenj hranjenja, o vprašanjih povezanih s spolnostjo (vrsta zaščite, spolno prenosljive bolezni ipd), o partnerskih odnosih, o družini, o nasilju, o težavah v medosebnih odnosih in o problemih odraščanja socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganih vedenj mladostnikov.

Preventivne delavnice so namenjene učenkam in učencem sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol ter dijakom in dijakinjam 1. letnikov srednjih šol.

Datumi in termini izvajanja delavnic v MOL-u se oblikujejo v dogovoru z osnovnimi in srednjimi šolami. Prenesi seznam >>

Izvajalci programa: 

Matjaž Medvešek, Tanja Novaković, Vesna Rous, Špela Dolenc, Iris Jerant, Lana Jagodic, Lea Maček Capuder, Maša Petek, Aiša Bečirović, Ema Kerin Zabukovec, Sara Dobravec, Lucija Pišot in Sara Niče. 

Kontakt: Matjaž Medvešek, dipl. soc. del.
Elektronski naslov: matjaz@misss.org

Program podpira in sofinancira:

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top