MISSS

E-mail: misss@guest.arnes.si | Telefon: (01) 510 16 70
logo-misss
prij_org

Ustvarjamo nove priložnosti

prij_org

Programi:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Odraščanje in mi

S programom Odraščanje in mi mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov. Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Izvajamo socialni trening in informiramo o drugih oblikah pomoči. S programom zagotavljamo pogoje za uporabo metod dela in strokovnih ravnanj ter aktivnosti, ki omogočajo socialno varnost in človeško dostojanstvo mladim, ki zaradi različnih razlogov živijo v neustreznih družinskih razmerah ter prispevamo k socialni pravičnosti in solidarnosti za zagotavljanje pogojev za socialno – emocionalno učenje.

Program je metodološko izdelan in spodbuja mlade, da spregovorijo in aktivno pristopijo k reševanju težav, ki jih zaznajo v medosebnih odnosih, mlade ozaveščano o vseh vrstah nasilja (vrstniško nasilje, nasilje v družini, spletno nasilje, …), da prepoznajo različne vrste nasilja in se naučijo, kako v situacijah, ko so žrtve takšnega nasilja ali pa priče tovrstnemu nasilju, ravnati (na koga se obrniti, kako se s tem spopasti, …). Z udeleženci spregovorimo o odgovorni varni rabi interneta in mobilne telefonije ter spletni varnosti. Poudarek je na spolnih stereotipih in spletnem nasilju, kar zajema široko tematiko nasilja ter nasilja na spletu, njegovih oblik in posledic, s posebnim poudarkom na problematiki (spletnega) nasilja zaradi spola. Namen diskusij je ozaveščanje mladih o spolnih stereotipih in seksizmu na internetu ter opolnomočenje za prepoznavanje, preprečevanje in pomoč mladim, ki se soočajo z različnimi oblikami spletnega nasilja.

Preventivne delavnice so namenjene učenkam in učencem sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol ter dijakom in dijakinjam 1. letnikov srednjih šol.

Datumi in termini izvajanja delavnic v MOL-u se oblikujejo v dogovoru z osnovnimi in srednjimi šolami. Prenesi seznam >>

Izvajalci programa: 

Matjaž Medvešek, Maja Juvančič, Vesna Rous, Špela Dolenc, Lana Jagodic, Lea Maček Cafuta, Maša Petek, Aiša Bečirović,  Sara Dobravec, Urša Kališnik, Monika Skledar, Luka Polc, Lina Kovač, Karolina Gumilar in Gabrijela Rašić. 

Kontakt: Maja Juvančič, univ. dipl. soc. del.
Elektronski naslov: maja@misss.org

 

Program podpira in sofinancira:

Programi Zavoda MISSS:

Preventivni programi

Izobraževanje in usposabljanje

Podpora NVO

Informiranje & svetovanje

Scroll to Top