E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Zadnja novica

Stičišče NVO osrednje Slovenije vabi k sodelovanju na dogodku "Lokalni izziv" MO Ljubljana, kjer se bomo ukvarjali z reševanjem lokalnih potreb na temo: 

• Kako mlade spodbuditi k vključevanju v mladinske organizacije? 

• Kako zmanjšati količino zavržene hrane?

• Ozaveščanje o sprejemanju drugačnosti med mladimi.

Več

Nekaj pogostih vprašanj na temo Google for nonprofits (prevod v slovenščini še sledi)!
Naslov strani: https://www.techsoup.si/ 

Google for nonprofits | Frequently Asked Questions for NGOs

 • Free access to Google Apps. A range of cloud programs you can use for office administration, including Gmail, Google Documents, Spreadsheets, Calendar, Presentations, Forms/Surveys, Calendar, Chat, Drive (a cloud file storage system) and Sites.
 • Google Ad Grants. Receive up to $10,000 of AdWords advertising a month to promote your website on Google.ca through keyword targeting
 • Premium access to YouTube. Increased uploading capacity, the ability to select custom thumbnail images, and call-to-action overlay on your videos.

Validation Services | Frequently Asked Questions for NGOs

What is a validation token?

 • A validation token is a unique code that a person uses on behalf of an NGO that has been validated by TechSoup Slovenija. The token is used to access products and services intended for NGOs.
 • Once a validation token is successfully used, the NGO is considered valid by the provider of the service or product for the time period applicable to that program.

What does a validation token look like?

How do I get a validation token?

 • Validation tokens can only be created by the TechSoup Slovenija account holder and only issued to someone who is authorized to represent the NGO.
 • Because validation tokens expire after 60 days, it is best to create them only when they are needed.
 • If you are the TechSoup Slovenija account holder in your organization:
 1. 1.Log in https://www.techsoup.si/userto your TechSoup Slovenija account.
 2. On your My Account page, go to the tab called Validation Token.
 3. Click Add a new token.
 4. Enter the first name, last name, and email address of the person who will be using this validation token.
  Important! This must be a person who is authorized to represent your NGO. For example, it could be a staff member, a volunteer, a board member, or a consultant acting with the full knowledge of your NGO. Do not create a validation token for someone who is not authorized to act on your NGO’s behalf.
 5. Click Add new token. Your new validation token appears.
 6. If you created the validation token for your own use:
  1. Copy the validation token
  2. Paste the validation token where it was originally requested.
  3. If you created the validation token for an authorized representative of your NGO to use:
   1. Copy the validation token.
   2. Paste it into an email to the authorized representative.
   3. The authorized representative then pastes the validation token where it was originally requested. If you are not the <insert name of PNGO donation program> account holder in your organization:
   4. You will need to contact the TechSoup Slovenija account holder and ask them to create a validation token for you.
    1. A validation token will only be created for you if you are authorized to act on behalf of the NGO.
 1. If your NGO has not yet been validated by  TechSoup Slovenija:
  1. You will first need to go through the registration process https://www.techsoup.si/user/register
  2. Once your NGO has been validated and confirmed as meeting the required criteria, you will be able to create a validation token by following the steps outlined above

What do I do once I have a validation token?

 1. To access services or products designed for NGOs, companies or retailers that work with TechSoup Slovenija will ask you to provide a validation token to prove your NGO’s validity.
 2. Copy the token from your TechSoup Slovenija account and paste it where the token is requested.

How often will I need to use a validation token?

 • To access most services or products you will only have to use the validation token once. However some services might ask you for your token at more than one place in the process.
 • You may use that token for offers from other providers as well, until the token expires.

When will my validation token expire?

 • Each validation token has a life span of 60 days.
 • Because validation tokens expire after 60 days, it is best to create them only when they are needed.
 • Expiration of your token does not affect your existing services. For example, if you use a token to access and afterward that token expires, your established validation will not be affected.

What do I do if a validation token expires before it is used?

 • The  TechSoup Slovenija account holder can update a validation token that has expired.
 • Updating an expired validation token replaces the existing code with a new code and sets a new 60-day expiration date.
 • If you are the TechSoup Slovenija account holder:
 1. Log in https://www.techsoup.si/user to your TechSoup Slovenija account.
 2. On your My Account page, go to the tab called Validation Token.
 3. Find the expired validation token in the list presented to you (the name and email address of the person you originally created the token for appears alongside it).
 4. Click Update Token. The validation token is automatically updated.
 5. If you updated the validation token for your own use:
  1. Copy the validation token.
  2. Paste the validation token where it was originally requested.
 6. If you updated the validation token for an authorized representative of your NGO to use:
  1. Copy the validation token.
  2. Paste it into an email to the authorized representative.
  3. The authorized representative then pastes the validation token where it was originally requested, If you are not the TechSoup Slovenija account holder, contact the TechSoup Slovenija account holder and ask them to update the validation token for you.

How many validation tokens can I have?

Why would I want a new validation token?

 • The TechSoup Slovenija account holder can update an expired validation token or create a new one, at his or her own discretion.
 • For example, the account holder may choose to create a new validation token, rather than update an existing one, if the new token will be used to apply for a different product or service.

Can several people in my NGO each have validation tokens?

 • Yes. Validation tokens can be created for anyone who is authorized to act on behalf of an NGO when they need to access a product or service that requires a token.
 • Because validation tokens expire after 60 days, it is best to create them only when they are needed.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MLADE PO SLOVENIJI

NAMEN IN CILJI PROGRAMA

Namen programa je zagotoviti vsem mladim kvalitetne informacije v skladu z Listino informiranja in svetovanja za mlade ter Načeli spletnega informiranja za mlade. Pri tem si prizadevamo vključiti mlade v procese vrstniškega informiranja in jih ozavestiti, da uveljavijo pravico do informacij.

Zavod MISSS je član mednarodnih in domačih mrež na področju razvoja informiranja in posredovanja informacij za mlade in to ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency), Use It Europe (Informacije za mlade popotnike) in L'MIT (Ljubljanska mreža informativnih točk za mlade). Kot partnet nacionalnega Centra za varnejši internet skrbimo za osveščanje mladih na področju uporabe sodobnih tehnologij.

IZVAJALCI PROGRAMA

Program od leta 1995 izvajajo usposobljeni strokovnjaki, mladi sodelavci ter prostovoljci z večletnimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela.

NAČELA IZVAJANJA PROGRAMA

Vse aktivnosti v programu izvajamo skladno z načeli Evropske listine o informiranju in svetovanju mladim ter z načeli Evropske listine za spletno informiranje mladih, sprejetih s strani mednarodne agencije ERYICA ter tudi z merili in standardi opredeljenimi v Konceptu informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji, ki smo ga na podlagi odprte metode koordinacije izdelali leta 2003.

MEDNARODNO SODELOVANJE

 • Članstvo v Evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) od leta 1995.
 • Predsedovanje Evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) v obdobju 2003 – 2006.
 • Članstvo v upravnem odboru Evropske agencije za informiranje in svetovanje mladim (ERYICA) v obdobju 2010 – 2012.
 • Sodelovanje v mednarodnih projektih na področju mladinskega informativnega dela, ki jih kot primere dobrih praks prenašamo v slovenski mladinski prostor.

DODANA VREDNOST PROGRAMA

Program pomembno prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji na evropskem nivoju. Prav tako spodbuja povečanje dostopa mladih do informacij ter tako omogoča večjo participacijo mladih v družbi.

Kontakt: Matjaž Medvešek, direktor
Elektronski naslov: matjaz@misss.org  

Center za varnejši internet Safe.si

Zavod MISSS od marca 2012 deluje kot partner projekta Center za varnejši internet SAFE.SI, pred tem pa smo v projektu kar nekaj let delovali kot člani Sveta Centra.

Projekt Center za varnejši internet SAFE.SI izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS, financirata pa ga Generalni direktorat Connect pri Evropski komisiji in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vloga Zavoda MISSS je delovanje v okviru točke osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.  

Po vsej Sloveniji koordiniramo izvedbo delavnic za učence in dijake o različnih temah spletne varnosti:

Učencem in dijakom ponujamo sedem aktualnih tem:

-          Varno deskanje v 90 minutah

-          Spletno ustrahovanje in spletna etika

-          Zasvojenost z novimi tehnologijami

-          Zaščita zasebnosti na spletu

-          Varna raba Facebooka (za učence od 5. razreda naprej)

-          Ne bodi ovčka na internetu (za učence 1. triletja OŠ)

-          Sem pametnejši od mobilnega telefona

Šole in druge zainteresirane institucije lahko prijavo na delavnice oddate preko spletnega obrazca več informacij o delavnicah pa si lahko preberete na spletni strani www.safe.si

Za mlade večkrat letno organiziramo tudi debatna srečanja o različnih temah spletne varnosti ter jih vključujemo v različne dejavnosti na tem področju, kot so izobraževanja, delavnice, medijske kampanje, pomoč pri pripravi promocijsko-izobraževalnih gradiv ipd.

Dodatne informacije nudimo na spodnjih kontaktih:                                

Tanja Novakovič – izobrazevanja@safe.si, 01/500 40 40, 041 367 374